Prosječna aprilska zarada iznosila 786 eura

Prosječna zarada (bruto) u aprilu 2023. godine u Crnoj Gori iznosila je 978 eura, dok je prosječna zarada bez poreza i doprinosa (neto) iznosila 786 eura, saopštila je Uprava za statistiku MONSTAT.

“Prosječna (neto) zarada u aprilu u odnosu na mart zabilježila je rast od 0,6 odsto, dok je prosječna (neto) zarada u aprilu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine zabilježila rast od 11,2 odsto. Ako se ima u vidu da su potrošačke cijene u aprilu u odnosu na mart zabilježile rast od 0,2 odsto proizilazi da su realne zarade za isti period zabilježile rast od 0,4 odsto”, navode iz MONSTAT.

Po sektorima djelatnosti, prosječne zarade bez poreza i doprinosa u aprilu 2023. godine u odnosu na prethodni mjesec zabilježile su rast u sljedećim sektorima djelatnosti: Umjetničke zabavne i rekreativne djelatnosti (pet odsto), Snabdjevanje električnom energijom, gasom, parom i klimatizacija (2,1 odsto), Zdravstvena i socijalna zaštita (1,8 odsto), Trgovina na veliko i trgovina na malo; popravka motornih vozila i motocikala (1,7 odsto), Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo (1,6 odsto), Stručne, naučne i tehničke djelatnosti (1,6 odsto), Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti (1,5 odsto), Vađenje ruda i kamena (1,4 odsto), Državna uprava i odbrana: obavezno socijalno osiguranje (jedan odsto), Građevinarstvo (0,6 odsto), Saobraćaj i skladištenje (0,6 odsto),

Prerađivačka industrija (0,3 odsto), Usluge smještaja i ishrane (0,3 odsto) i Obrazovanje (0,2 odsto).

Pad prosječne zarade zabilježen je u sljedećim sektorima: Poslovanje nekretninama (5,6 odsto), Informisanje i komunikacije (3,1 odsto), Ostale uslužne djelatnosti (2,7 odsto), Finansijske djelatnosti i djelatnost osiguranja (0,5 odsto) i Snabdjevanje vodom; upravljanje otpadnim vodama, kontrolisanje procesa; uklanjanje otpada i slične aktivnosti (0,1 odsto).

Povezane vijesti