Radulović: Liјečenje matičnim ćeliјama u Kliničkom početkom ove godine

Prvo odјeljenje za dјečјu psihiјatriјu počeće sa radom za nekoliko mјeseci, u novoј zgradi Klinike za psihiјatriјu u Podgorici

Direktorica Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici dr. Ljiljana Radulović kazala јe u razgovoru za „Dan“ da očekuјe da će liјečenje paciјenata transplantaciјom matičnih ćeliјa u toј ustanovi početi u prvim mјesecima 2024. godine, uz pomoć svјetski poznatog stručnjaka, hemato-onkologa prof. dr Nadežde Basare

– Nažalost, do sada smo bili prinuđeni da životno ugrožene hematološke pacijente šaljemo u inostrane centre, što je ponekad vezano sa komplikacijama budućih tretmana i odlaganjem primjene terapije. Na ovaj način ćemo napraviti značajan iskorak u kvalitetu pružanja zdravstvene usluge iz oblasti hematologije i vjerujem da će konsultacije uvažene profesorke Basare postaviti temelj za cijeli budući novi rad Odjeljenja za hematologiju u okviru Interne klinike – očekuјe Radulović.

Ona јe naјavila i druge nove procedure u prvim danima 2024. godine, a zbog koјih su paciјente iz Crne Gore slali u inostranstvo. Јedna od njih se odnosi i na operaciјe na kičmi, zahvaljuјući novom aparatu za intraoperativni neuromonitoring koji je obezbijeđen za potrebe Klinike za neurohirurgiju i Klinike za ortopediju sa traumatologijom za operacije skolioza na kičmi ili kičmenoj moždini. Radulović јe između ostalog istakla da će tokom 2024. godine u KCCG biti omogućen i skrining novorođenčadi na urođeni poremećaj metabolizma (fenilketonurija i kongenitalni hipotireoidizam).

O pritužbama u procentima

• Koliko je KCCG dobio pritužbi pacijenata u 2023. godini i na šta su se najčešće žalili?

Kao rukovodilac KCCG ponosna sam što smo maksimalno promovisali i afirmisali rad našeg zaštitnika prava pacijenta i što to nikako nije puki administrativni rad, već je riječ o kancelariji koja aktivno učestvuje u korekciji rada naše ustanove. U direktnom razgovoru, pacijenti ili članovi porodica imaju priliku da nam skrenu pažnju na eventualne procese koje bi trebalo unaprijediti u svakodnevnom radu. Dinamika obraćanja pacijenata je promjenljiva, svakome izlazimo u susret kada se procijeni da je to opravdano. Ono na što smo svi ponosni jeste da taj broj iznosi 0.06 odsto u odnosu na broj pruženih usluga, a najveći dio su bila savjetodavnog tipa, konsultacija kao i dobijanja informacija i pojašnjenja.

• U 2023. su započeti infrastrukturni projekti koji će znatno unaprijediti kvalitet liječenja pacijenata? Kada će početi sa radom Klinika za psihiјatriјu u novom obјektu, a u okviru nje i prvo Odjeljenje za dječјu psihijatriju?

Otvaranje Klinike za psihijatriju se, prema posljednjim informacijama, očekuje već za nekoliko mjeseci. Najvažnija novost je to što ćemo prvi put moći da hospitalizujemo najmlađe pacijente i da ćemo prvi put imati i prostor i kadar za rad sa djecom. Ono što je takođe veoma važno jeste da paralelno sa ovim imamo i povećanje kadra iz ove oblasti, tako da od jednog dječjeg psihijatra, kojeg smo imali prije tri godine, tokom 2024. godine u ovoj klinici bi trebalo da radi pet specijalista iz oblasti dječje i adolescentne psihijatrije. Takođe, prvi put, sva odjeljenja adultne psihijatrije biće fizički odvojena čime će se stvoriti uslovi za dublje profilisanje i ljekarskog i srednjeg medicinskog kadra. Prvi put će i faktički postojati i Centar za psihoterapiju, a otvorićemo i dnevnu bolnicu u kojoj će pacijenti boraviti nakon hospitalizacije i gdje će se prvi put sprovoditi okupaciona i psihoterapija. Ovo je prilika da podsjetimo i da je u toku i izgradnja Klinike za infektivne bolesti sa dermatovenerologijom koja se otvara, kako očekujemo, u oktobru 2024. godine.

U ovoj klinici bi trebalo da radi pet specijalista iz oblasti dječje i adolescentne psihijatrije

Uz to, u toku je izrada projekata kao završne faze početka izgradnje objekta za PET CT sa novom Klinikom za hematologiju. Ovaj objekat bi, kako smo najavili, trebalo da bude završen do sredine 2025. godine. Konstrukcijom ovog objekta izvršiće se i renoviranje zgrade stare onkologije, čime će se stvoriti uslovi za kvalitetniji rad zaposlenih u Centru za bolesti dojke, ali i, prvi put, stvoriti uslovi za terapijski dio nuklearne medicine. Ovo je mjesto gdje će se u okviru Klinike za hematologiju u punom kapacitetu obavljati transplantacije koštane srži, a prvu u prostoru sadašnjeg Instituta za onkologiju očekujemo u prvim mjesecima 2024. godine pod vođstvom ciјenjene profesorke Basare.

• Da li ste upoznati sa planiranim budžetom za 2024. godinu i da li očekuјete finansiјske probleme u radu KCCG?

Do ovog trenutka nije određen budžet KCCG za 2024. godinu, pa jedino mogu da saopštim da je zahtjev naše ustanovi iznosio 156 miliona eura, od čega je na tekuće izdatke projektovano 137 miliona eura. Smatram da je zahtjev koјi smo uputili maksimalno racionalan za ustanovu koja pokriva preko 65 odsto svih zdravstvenih usluga u zemlji, a koja osim što po kvantitetu predstavlja najznačajniju ustanovu, mora da nastavi sa kvalitativnim iskoracima ukoliko želimo da pružimo zdravstvenu uslugu koju zaslužuju stanovnici naše zemlje.

Interna klinika ne može da primi sve pacijente

• Da li su u KCCG smanjene liste čekanja pacijenata? Na kojim klinikama pacijenti najduže čekaju na zdravstvenu uslugu?

Od 1. januara do sredine oktobra u KCCG je urađeno skoro milion i po pregleda i oko 23 hiljade operacija… Osim toga, važno je da ukažem i na opterećenost bolničkih postelja jer je tokom cijele godine izrazito visok procenat zauzetosti i iznosi više od 80 odsto, a na pojedinim klinikama (Interna klinika, Hirurška klinika itd.) opterećenost bolničkih postelja je i preko 100 odsto, pa smo prinuđeni da pacijente uslužno primamo i van kapaciteta tih klinika. S obzirom na to da građani imaju pravo da biraju gdje će da se liječe i odlučuju se za KCCG, iako istu uslugu mogu dobiti u nekoj od opštih bolnica u blizini stanovanja, često se dešava da se čeka na hospitalizaciju u KCCG dok se zanemaruje slobodan prostor za tu istu intervenciju u nekoj od opštih bolnica.

Kada govorimo o listama čekanja za ambulantne preglede i dijagnostičke procedure, treba reći da su liste čekanja KCCG zapravo liste čekanja cijele Crne Gore. Posebno kada govorimo o specijalnostima koje su jedino zastupljene u KCCG.

• Koliko u KCCG, uključujući i Dječјu bolnicu, fali ljekara i koje su to specijalnosti?

S obzirom na opterećenost KCCG i tradicionalno najopterećenije grane medicine, cijenim da je od krucijalnog značaja što smo u posljednje tri godine, uz borbu protiv koronavirusa i ekstenzivnu izgradnju objekata i njihovo renoviranje, paralelno planski radili i na razvoju sopstvenog kadra.

Zato je važno što je tokom 2023. godine 35 doktora steklo zvanje specijaliste i njih 10 užeg specijaliste. Idućeg mjeseca očekujemo da će još 10 doktora steći zvanje specijaliste. Ovo je ključna trasa kojom treba da nastavimo da se krećemo kako bismo u perspektivi mogli da govorimo o rasterećenju endokrinologije, neurologije, kardiologije, gastroenterohepatologije…

(Dan)

Povezane vijesti

Preminula porodilja u Nišu

Tridesetogodišnja porodilja L.S. preminula je u Klinici za ginekologiju u Nišu, nakon što joj je prethodno urađen carski rez u leskovačkoj bolnici. Kako prenosi RTS,