RAONIĆ POZVAO DA DRI IZVRŠI REVIZIJU POSLOVANJA JAVNOG SERVISA

Generalni direktor Radio-televizije Crne Gore, Boris Raonić pozvao je Državnu revizorsku instituciju (DRI) da izvrši reviziju poslovanja Javnog servisa prije početka njegovog mandata.

Državna revizorska institucija je saopštila da je razmatrala molbu Raonića i odlučila da će revizija poslovanja RTCG biti tretirana u postupku planiranja revizija za 2022. godinu.

“Shodno zaključku, predmetna revizija će, u skladu sa Poslovnikom (DRI) i Smjernicama za predlaganje i izbor finansijskih revizija i revizija pravilnosti za Godišnji plan revizija DRI, biti tretirana u postupku planiranja za 2022. godinu”, navodi se u odgovoru DRI koji je potpisao senator Branislav Radulović

Povezane vijesti