Sadržaj Memoranduma o saradnji

Šta piše u memorandumu koji potpisuju  SNP, URA, CIVIS i manjinske stranke

Socijalistička narodna partija (SNP), Građanski pokret URA, Savez građana CIVIS i manjinske stranke – Bošnjačka stranka, Albanska alternativa, Forca, Demokratska partija, potpisaće danas Memorandum o saradnji.

Memorandum će potpisati lideri političkih subjekata Vladimir Joković, Dritan Abazović, Ervin Ibrahimović, Nik Đeljošaj, Genci Nimanbegu, Fatmir Đeka i Srđan Pavićević.

Sadržaj Memoranduma:

„Polazeći od činjenice da se Crna Gora nalazi u političkoj, institucionalnoj i zdravstvenoj krizi, da je napredak društva paralisan zbog izraženih nacionalnih, etničkih, vjerskih, političkih i socio-ekonomskih podjela Građanski pokret URA, Socijalistička narodna partija (SNP), Bošnjačka stranka, Albanska alternativa, Forca e Re Demokratike (FORCA), Albanska koalicija „Jednoglasno“ (DP, DUA i DS u CG) i Savez građana CIVIS zaključuju:

MEMORANDUM O SARADNJI

Kako bi objedinili znanje, iskustvo i energiju i dali ključni doprinos da Crna Gora postane naredna članica Evropske unije potpisnici ovog Memoranduma će sarađivati na:

1. Pomirenju u Crnoj Gori, jer smo decenijama unazad zemlja koju opterećuju različite nacionalne, vjerske, političke, etničke i brojne druge podjele. Crna Gora mora biti država gdje će svi građani imati jednaka prava, država solidarnosti i jednakosti, država u kojoj će se baštiniti međuvjerski i međuetnički sklad, država u kojoj će se jednako uvažavati sve vjerske zajednice, ali i država u kojoj se neće sprovoditi bilo koji vid revanšizma.

2. Izgradnji Crne Gore kao građanske države, jer je takav koncept države jedan od temelja na kojem ona počiva. Crna Gora mora biti država jednakih šansi za sve, bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

3. Poštovanju Ustava Crne Gore kao demokratske, nezavisne i suverene države, jer smo posvećeni da Crna Gora bude pravedna i pravna država, nezavisnih i jakih institucija.

4. Evropskoj budućnosti Crne Gore, jer moramo biti država razvijene ekonomije i evropskog životnog standarda. Nezavisan, depolitizovan i kvalitetan obrazovni sistem, kao i stabilan i razvijen zdravstveni sistem su ključni stubovi svake razvijene evropske države. Najvažniji društveni i politički prioritet Crne Gore jeste članstvo u Evropskoj uniji pa spoljna politika Crne Gore mora u potpunosti biti usklađena sa spoljnom politikom EU i usmjerena na čuvanju uspostavljenog spoljno-političkog kursa.

5. Snažnom ekonomskom razvoju, jer Crna Gora mora biti država razvijene ekonomije i evropskog životnog standarda. Potpunim korišćenjem resursa, generisanjem novih investicija i razvojnih projekata moramo omogućiti veće zarade za naše građane i bolji životni standard.

6. Izgradnji Crne Gore kao socijalno odgovorne, pravedne i države vladavine prava, jer smo posvećeni izgradnji jakih i nezavisnih institucija sa ciljem uspostavljanje pravne države. Beskompromisna borba protiv korupcije i organizovanog kriminala moraju biti u fokusu djelovanja kako bi se postigao jasan napredak u pregovaračkim poglavljima sa EU.

7. Zaštiti, unapređenju prava i integraciji manjinskih naroda u institucijama, u cilju djelotvornog uticaja na procese odlučivanja u Crnoj Gori, kao garant opstanka brojčano manjinskih naroda. Poštujući i njegujući različitosti kroz odgovorne politike razvoja koji neće voditi asimilaciji manjina, uz punu posvećenost ekonomskom i društvenom razvoju koji će se uvažavati i uticati na rast decentralizacije i inkluzije manjinskih zajednica kroz njihove autentične predstavnike i punu implementaciju ustavnih normi srazmjerne zastupljenosti. Bićemo posvećeni razvoju koji neće uticati na demografske procese u Crnoj Gori.

8. Uspostavljanju ekološke Crne Gore, jer smo Ustavom definisani kao ekološka država i po tome smo jedinstveni u svijetu. Posvećeni smo razvoju našeg društva u skladu sa principima održivog razvoja i zelene ekonomije kako bi i u praksi bili uspješan primjer istinski ekološki odgovorne države.

Poštujući sve razlike koje postoje među subjektima potpisnicima ovog Memoranduma i smatrajući da je krajnje vrijeme da zbog evropske perspektive i evropskog životnog standarda udružimo sve naše kadrovske i intelektualne potencijale potpisujemo ovaj Memorandum u dobroj namjeri i vjeri da radimo za bolju budućnost Crne Gore“.

Izvor: portal Vijesti

Povezane vijesti

Hana Ljuca ĐAK generacije Beranske Gimnazije

Čestitke! Odlukom Nastavničkog vijeća JU Gimnazije “Panto Mališić”, za učenicu generacije za školsku 2023/24. godinu izabrana je Hana Ljuca. Ona je učenica IV-2 odjeljenja.