Šćekić i Santader: UNICEF će nastaviti da pruža podršku Vladi u programima za prava djece

„Kao predsjednik Savjeta za prava djeteta imam dodatnu obavezu da se borim za prava i jednakosti sve djece u Crnoj Gori“, kazao je potpredsjednik Vlade

(Foto: Vlada Crne Gore)

UNICEF će nastaviti da pruža podršku Vladi u programima za prava djece, poručeno je na sastanku potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade i ministra sporta Dragoslava Šćekića sa šefom predstavništva u Crnoj Gori Huanom Santaderom.

Povodi sastanka bili su organizacija Konferencije za Dječiju kuću, čiji će domaćin biti Crna Gora, kao i formiranje Savjeta za prava djeteta, kojim predsjedava potpredsjednik Šćekić, evaluacija Strategije za mlade 19-23 i izrada nove Strategije za sport.

„Kao predsjednik Savjeta za prava djeteta imam dodatnu obavezu da se borim za prava i jednakosti sve djece u Crnoj Gori. Djeca su sadašnjost i budućnost naše države i stvaranje povoljnih uslova za njihovu egzistenciju jedan je od ključnih prioriteta ove Vlade i mene kao potpredsjednika za demografiju i mlade. Kolege iz UNICEF-a, kao istinske borce za prava djece širom svijeta, vidim kao najbliže partnere u ispunjenju naših ciljeva“, rekao je Šćekić.

(Foto: Vlada Crne Gore)

Santander je poručio da će UNICEF nastaviti da pruža podršku Vladinom Savjetu za prava djeteta kako bi se ubrzale reforme za djecu u oblasti obrazovanja, zdravlja, socijalne zaštite, policije i pravosuđa kroz multisektorsku koordinaciju.

„Da bi se ostvarile održive, pozitivne promjene u životima sve djece u Crnoj Gori, ključno je da Vlada osigura da zaposleni u različitim sektorima imaju kontinuiranu podršku da usvajaju neophodna znanja i vještine, da se dovoljno sredstava iz državnog budžeta ulaže u usluge za djecu i porodice i da postoji sistem odgovornosti svih zaposlenih za svoj rad. Savjet za prava djeteta može da podrži ovaj proces“, rekao je Santander.

On je dodao i da će UNICEF nastaviti da sarađuje s Ministarstvom sporta i mladih kako bi se svakom djetetu pružila prilika da se u okviru škole bavi sportom.

Takođe, rečeno je da će Program rada za prava djeteta za 2023. i 2024. biti revidiran, kako bi se napravio osvrt na to šta je urađeno, kao i šta treba biti realizovano ili šta treba uskladiti sa sadašnjim potrebama, kada se prikupe neophodne informacije od nadležnih institucija

Povezane vijesti

Vlada smijenila Brđanina

Premijer rekao da će zadužiti ministra unutrašnjih poslova da raspiše „javni poziv za v.d. direktora“ policije od 4. do 10. marta!? Vlada je večeras, na