Šćekić: Nalazi DRI ne mogu da budu vezani za moje rukovođenje

Moje rukovođenje je doprinijelo unapređenju javnog zdravstva i zaustavilo odliv sredstava

Sistem je pogrešno postavljen. Problem je tehnčke prirode, treba da se sjedne i nađe rješenje kako treba da se knjiži

Nalazi iz izvještaja Državne revizorske institucije ne mogu da budu vezani za moje rukovođenje. Moje rukovođenje je doprinijelo unapređenju javnog zdravstva i zaustavilo odliv sredstava – kazao je, pored ostalog, ministar zdravlja Dragoslav Šćekić komentarišući negativno mišljenje Državne revizorske institucije na godišnji finansijski izvještaj i reviziju pravilnosti Fonda za zdravstveno osiguranje.

Smatra da je jako bitno da se građanima prikaže istina.

Navodi da se radi o izvještaju DRI za unazad šest-sedam godina

„Ono što je saopšteno je kumulativno i to je zatečeno stanje na koje sam sve vrijeme upozoravao“

„Pozivam tužilaštvo da se obavezno usmjeri na sagledavanje situacije, ali ne smao u ovom dijelu. Govorimo o tome kako su angažovane neke privatne ustanove , kako su se tenderi za ljekove prebacivali iz Fonda u Montefarm i kako su čitav taj sistem zamotali“

„Otvaramo sve probleme i pokazujemo u kakvoj smo situaciji našli zdravstveni sistem“

Neka DRI nastavi u tom pravcu i da se potpuno razjasne stvari koje su se dešavale u tom periodu

Kada sam došao na funkciju nije bilo uopšte završnih računa za 2017. i 2018. godinu! To smo uspjeli da riješimo.

Sistem je pogrešno postavljen. Problem je tehnčke prirode, treba da se sjedne i nađe rješenje kako treba da se knjiži – naveo je Šćekić dodajući da je zbog toga problema imao on, njegov prethodnik, kao i aktuelni direktor Fonda za zdravstveno osiguranje.

Naglašava i da je u  prethodnom periodu upozoravao i slao dopise i urgencije zdrvstvenim ustanovama kako bi ažurnije dostavljali podatke o sredstvima koja se avansno prenose.

Ovaj problem traje nekoliko godina, ali se nije pisalo o tome, zato što određeni u kontinuitetu žele zlonamjerno prema meni i zdravtsvenom sistemu, preko mene, da se svete“ ocijenio je Ščekić i dodao da potpuno podržava izvještaj Državne revizorske institucije.

Na pitanje da li očekuje reakciju tužilaštva, a s obzirom na to da su iz DRI rekli da će sa izvještajem upoznati VDT, rekao je da je „vrlo rad da se nađe ispred tužilaštva“.

– Ne osjećam ni najmanji dio krivice, već smatram da sam unaprijedio stanje i odnos prema javnom zdravstvu. Predlažem tužilaštvu da se obavezno usmjeri na sagledavanje situacije – kako su angažovane neke privatne zdravstvene ustanove – naveo je, pored ostalog, Šćekić.

Na pitanje da li je dok je bio u Fondu prepoznao sporne radnje i proslijedio to tužilaštvu odgovorio je potvrdno.

To je svakako otišlo prema tužilaštvu, sagledavanje koje smo mi imali za naš period u potpunosti je kod Upravnog odbora odrađen – naveo je Šćekić.

Odgovarajući na pitanje koga smatra odgovornim za duplo negativno mišljenje o finansijama iz 2021. godine ponovio je da je to akumulirano stanje od unazad nekoliko godina.

– I prethodni direktor je takođe pozivao da se sistemski riješi ovaj problem što se knjiženja tiče. Svi koji su radili na tome prethodnih šest sedam godina treba da daju odgovor na to – kazao je Šćekić

Povezane vijesti