Šćekić šalje kontrolore u zdravstvene ustanove: Dok pacijenti čekaju, ljekari rade kod privatnika

Ministar podsjeća na pravilnik u kome se navodi da zaposleni ne mogu dobiti dozvolu za rad van sistema dok ne završe sve obaveze u javnoj ustanovi

Ministar zdravlja Dragoslav Šćekić kazao je da su iz tog resora naložili zdravstvenim ustanovama da im dostave podatke o dopunskom radu ljekara i medicinskog osoblja kod privatnika, na osnovu čega će komisije ministarstva i Fonda za zdravstveno osiguranje obaviti kontrolu poštovanja pravilnika po kome su dobili saglasnost za to. Šćekić je kazao da su dugovi Fonda i dalje na istom niovu i da će sa Ministarstvom finansija kroz rebalans budžeta tražiti sredstva koja nedostaju za plate medicinskim radnicima.

Mora doći do povećanja nivoa odgovornosti zdravstvenih radnika. Ne možemo da razmišljamo samo o platama, već treba da znamo i koje su nam obaveze. Svakako da smo kroz povećanje plata zdravstvenim radnicima, izmjenu poreske politike i izmjenu Zakona o zaradama u javnom sektoru obezbijedili vrlo značajna finansijska sredstva iako u ovom momentu imamo lošu finansijsku situaciju u državi. Prosto je nemoguće da imate u zdravstvenim ustanovama i Kliničkom centru liste čekanja, a da određeni ljekari imaju dopunski rad u privatnim zdravstvenim ustanovama. Kako je moguće da nijesu završili posao u javnom zdravstvu, a da obavljaju posao u privatnom sektoru? Te stvari prosto moramo da sagledamo i moramo da zaustavimo neke nelogičnosti koje se dešavaju. Da dovedemo zdravstvo na nivo humanog i odgovornog rada, da se taj nivo zarada i komercijalnog ponašanja usmjeri na javno zdravstvo. Dopunski rad mogu da ostvare u našim ustanovama i niko ne kaže da treba da se uskrate prava na dopunski, prekovremeni i svaki drugi vid rada. Ali, prvo treba da odgovore na potrebe naših građana i pacijenata u javnim ustanovama. Svakako da će se sprovesti kontrole i da je teret na menadžmentima ustanova. U pravilniku o dopunskom radu jasno je propisano da ne mogu dobiti dozvolu za rad van sistema ako ne završe sve obaveze u javnoj ustanovi. Na osnovu toga ćemo započeti kontrolu. Iz Komisija Ministarstva zdravlja će obilaziti zdravstvene ustanove i kontrolisati dopunski rad – najavio je Šćekić.

Gradiće stanove za ljekare u Pljevljima

Šćekić je kazao da će na narednoj sjednici Vlade inicirati da se obezbijede sredstva i lokacija za izgradnju stanova medicinskim radnicima u Pljevljima.

Već na prvoj narednoj sjednici Vlade biće donesena odluka da se obezbijedi zemljište za izgradnju stambenih jedinica za zdravstvene radnike u Pljevljima. To ćemo uraditi u saradnji sa Stambenom zadrugom „Zdravstvo“. Mi želimo da sačuvamo medicinski kadar i da omogućimo bolje uslove za medicinske radnike u Pljevljima. To je jedan od načina da im obezbijedimo bolje uslove za život i rad – rekao je Šćekić.

Šćekić je kazao da će kroz izmjene Zakona o budžetu i rebalansu biti potrebna dodatna sredstva za zdravstveni sistem zbog dugova i povećanja plata medicinskim radnicima. Prema podacima Fonda, dug zdravstvenog sistema iznosi oko 50.000.000 eura.

Dug Fonda za zdravstveno osiguranje je na nivou koji je već objavljen u javnosti. S obzirom da povećanje plata zdravstvenih radnika nije bilo obuhvaćeno predlogom budžeta za ovu godinu, mi ćemo, u saradnji sa Ministarstvom finansija, tu obavezu uvrstiti u izmjene zakona o budžetu. Očekujemo da će zarade medicinskom kadru biti nesmetano isplaćene. Za zdravstveni sitem neće faliti novca jer je zdravlje građana na prvom mjestu. S obzirom da se informacije Fondu dostavljaju kvartalno, oni će imati precizne podatke koliko tačno duguje zdravstveni sistem – rekao je Šćekić

(Izvor/Foto: Dan/Ivan Petrović IPE)

Povezane vijesti