Šćekić: U zdravstvenom sistemu započeto je 24 miliona eura investicija

𝐕𝐥𝐚𝐝𝐚 𝐂𝐆 𝐧𝐞𝐝𝐯𝐨𝐬𝐦𝐢𝐬𝐥𝐞𝐧𝐨 𝐣𝐞 𝐨𝐩𝐫𝐞𝐝𝐢𝐣𝐞𝐥𝐣𝐞𝐧𝐚 𝐝𝐚 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐥𝐣𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐯𝐧𝐢š𝐭𝐯𝐚 𝐝𝐫ž𝐢 𝐤𝐚𝐨 𝐢𝐦𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯 𝐮 𝐤𝐫𝐞𝐢𝐫𝐚𝐧𝐣𝐮 𝐬𝐯𝐨𝐣𝐢𝐡 𝐩𝐨𝐥𝐢𝐭𝐢𝐤𝐚

𝐕𝐫𝐢𝐣𝐞𝐝𝐧𝐨𝐬𝐭 𝐩𝐫𝐨𝐣𝐞𝐤𝐭𝐚 𝐣𝐞 𝟑.𝟎𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎€ 𝐢 𝐟𝐢𝐧𝐚𝐧𝐬𝐢𝐫𝐚ć𝐞 𝐬𝐞 𝐢𝐳 𝐈𝐏𝐀 𝐟𝐨𝐧𝐝𝐚

𝐔 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐬𝐭𝐯𝐞𝐧𝐨𝐦 𝐬𝐢𝐬𝐭𝐞𝐦𝐮 𝐳𝐚𝐩𝐨č𝐞𝐭𝐨 𝐣𝐞 𝟐𝟒 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐚 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐣𝐚

𝐊𝐥𝐢𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐳𝐚 𝐦𝐞𝐧𝐭𝐚𝐥𝐧𝐨 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐥𝐣𝐞,

𝐊𝐥𝐢𝐧𝐢𝐤𝐚 𝐳𝐚 𝐢𝐧𝐟𝐞𝐤𝐭𝐢𝐯𝐧𝐞 𝐛𝐨𝐥𝐞𝐬𝐭𝐢 𝐢 𝐝𝐞𝐫𝐦𝐚𝐭𝐨𝐯𝐞𝐧𝐞𝐫𝐨𝐥𝐨𝐠𝐢𝐣𝐮, 𝐤𝐚𝐨 𝐢

𝐎𝐩𝐞𝐫𝐚𝐭𝐢𝐯𝐧𝐢 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐚𝐫 𝐳𝐚 𝐯𝐚𝐧𝐫𝐞𝐝𝐧𝐞 𝐬𝐢𝐭𝐮𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞

𝐔 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐮 𝐬𝐮 𝐩𝐨č𝐞𝐥𝐢 𝐫𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢 𝐧𝐚 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐜𝐢𝐣𝐢 𝐒𝐩𝐞𝐜𝐢𝐣𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐛𝐨𝐥𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐝𝐫 𝐕𝐚𝐬𝐨 Ć𝐮𝐤𝐨𝐯𝐢ć 𝐮 𝐑𝐢𝐬𝐧𝐮.

…𝐈𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐜𝐢𝐣𝐨𝐦 𝐨𝐝 𝐩𝐫𝐞𝐤𝐨 𝐝𝐯𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐚, ž𝐞𝐥𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐚 𝐨𝐯𝐚 𝐮𝐬𝐭𝐚𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐩𝐫𝐞𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚𝐭𝐥𝐣𝐢𝐯𝐨𝐠 𝐫𝐞𝐧𝐨𝐦𝐞𝐚 𝐢𝐳 𝐨𝐛𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢 𝐤𝐨𝐣𝐢𝐦 𝐬𝐞 𝐛𝐚𝐯𝐢 𝐝𝐨𝐛𝐢𝐣𝐞 𝐮𝐬𝐥𝐨𝐯𝐞 𝐳𝐚 𝐩𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞𝐧𝐭𝐞 𝐢 𝐥𝐣𝐞𝐤𝐚𝐫𝐞 𝐤𝐚𝐤𝐯𝐞 𝐳𝐚𝐬𝐥𝐮ž𝐮𝐣𝐮

𝐍𝐨𝐯𝐢𝐦 𝐮𝐥𝐚𝐠𝐚𝐧𝐣𝐢𝐦𝐚, 𝐞𝐯𝐫𝐨𝐩𝐬𝐤𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐝𝐚𝐫𝐝 ž𝐞𝐥𝐢𝐦𝐨 𝐝𝐚 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢𝐠𝐧𝐞𝐦𝐨 𝐢 𝐮 𝐨𝐛𝐥𝐚𝐬𝐭𝐢 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐣𝐬𝐤𝐞 𝐝𝐢𝐣𝐚𝐠𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢𝐤𝐞, 𝐩𝐚 𝐬𝐦𝐨 𝐭𝐚𝐤𝐨 𝐤𝐫𝐞𝐧𝐮𝐥𝐢 𝐮 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭𝐚𝐜𝐢𝐣𝐮 i 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐜𝐢𝐣𝐮 𝐝𝐞𝐯𝐞𝐭 𝐦𝐢𝐤𝐫𝐨𝐛𝐢𝐨𝐥𝐨š𝐤𝐢𝐡 𝐥𝐚𝐛𝐨𝐫𝐚𝐭𝐨𝐫𝐢𝐣𝐚 𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐣𝐢 𝐜𝐢𝐣𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐫ž𝐚𝐯𝐞.

𝐑𝐚𝐝𝐨𝐯𝐢, 𝐚𝐥𝐢 𝐢 𝐧𝐨𝐯𝐚 𝐨𝐩𝐫𝐞𝐦𝐚 𝐯𝐫𝐢𝐣𝐞𝐝𝐧𝐢 𝐬𝐮 𝐨𝐤𝐨 𝐝𝐯𝐚 𝐦𝐢𝐥𝐢𝐨𝐧𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐚.

R𝐚𝐬𝐩𝐢𝐬𝐚𝐧𝐢 su 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢 𝐳𝐚 𝐦𝐚𝐠𝐧𝐞𝐭𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐳𝐨𝐧𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐳𝐚 𝐛𝐨𝐥𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐮 𝐁𝐢𝐣𝐞𝐥𝐨𝐦 𝐏𝐨𝐥𝐣𝐮, 𝐍𝐢𝐤š𝐢ć𝐮 𝐢 𝐁𝐚𝐫𝐮.

Č𝐢𝐦𝐞 ć𝐞𝐦𝐨 𝐳𝐧𝐚č𝐚𝐣𝐧𝐨 𝐬𝐦𝐚𝐧𝐣𝐢𝐭𝐢 𝐨𝐩𝐭𝐞𝐫𝐞ć𝐞𝐧𝐨𝐬𝐭 𝐊𝐥𝐢𝐧𝐢č𝐤𝐨𝐠 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚, 𝐚 𝐩𝐚𝐜𝐢𝐣𝐞𝐧𝐭𝐢𝐦𝐚 𝐢𝐳 𝐬𝐣𝐞𝐯𝐞𝐫𝐧𝐞, 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐚𝐥𝐧𝐞 𝐢 𝐣𝐮ž𝐧𝐞 𝐫𝐞𝐠𝐢𝐣𝐞

U 𝐭𝐨𝐤𝐮 𝐣𝐞 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐮𝐩𝐚𝐤 𝐧𝐚𝐛𝐚𝐯𝐤𝐞 𝐧𝐚𝐣𝐬𝐚𝐯𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐣𝐢𝐡 𝐦𝐚𝐦𝐨𝐠𝐫𝐚𝐟𝐚 𝐳𝐚 𝐛𝐨𝐥𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐮 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐫𝐮 𝐢 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚𝐦𝐚.

𝐍𝐚 𝐨𝐯𝐚𝐣 𝐧𝐚č𝐢𝐧 𝐬𝐤𝐫𝐢𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 𝐩𝐫𝐯𝐢 𝐩𝐮𝐭 ć𝐞 𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐩𝐫𝐨š𝐢𝐫𝐞𝐧𝐢 𝐧𝐚 𝐭𝐞𝐫𝐢𝐭𝐨𝐫𝐢𝐣𝐮 𝐜𝐢𝐣𝐞𝐥𝐞 𝐝𝐫ž𝐚𝐯𝐞.

𝐁𝐨𝐥𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐮 𝐁𝐞𝐫𝐚𝐧𝐚𝐦𝐚 𝐢 𝐊𝐨𝐭𝐨𝐫𝐮 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐚ć𝐞 𝐫𝐞𝐚𝐠𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐧𝐢 𝐳𝐝𝐫𝐚𝐯𝐬𝐭𝐯𝐞𝐧𝐢 𝐜𝐞𝐧𝐭𝐫𝐢 𝐬𝐚 𝐬𝐚𝐯𝐫𝐞𝐦𝐞𝐧𝐢𝐦 𝐚𝐧𝐠𝐢𝐨 𝐬𝐚𝐥𝐚𝐦𝐚 𝐳𝐚 𝐤𝐨𝐣𝐞 𝐬𝐮 𝐭𝐚𝐤𝐨đ𝐞 𝐫𝐚𝐬𝐩𝐢𝐬𝐚𝐧𝐢 𝐭𝐞𝐧𝐝𝐞𝐫𝐢.

𝐑𝐞𝐤𝐨𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐢𝐬𝐚𝐧𝐞 𝐬𝐮 𝐢 𝐚𝐝𝐚𝐩𝐭𝐢𝐫𝐚𝐧𝐞 𝐣𝐞𝐝𝐢𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐙𝐚𝐯𝐨𝐝𝐚 𝐳𝐚 𝐡𝐢𝐭𝐧𝐮 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐜𝐢𝐧𝐬𝐤𝐮 𝐩𝐨𝐦𝐨ć 𝐮 𝐧𝐞𝐤𝐨𝐥𝐢𝐤𝐨 𝐨𝐩š𝐭𝐢𝐧𝐚

U𝐬𝐤𝐨𝐫𝐨 ć𝐞 𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐳𝐚𝐯𝐫š𝐞𝐧𝐞 𝐢 𝐬𝐭𝐚𝐧𝐢𝐜𝐞 𝐮 𝐆𝐮𝐬𝐢𝐧𝐣𝐮 𝐢 𝐔𝐥𝐜𝐢𝐧𝐣𝐮

Z𝐚 𝐠𝐨𝐝𝐢𝐧𝐮 𝐝𝐚 ć𝐞 𝐠𝐨𝐭𝐨𝐯𝐨 𝐬𝐯𝐚𝐤𝐢 𝐨𝐛𝐣𝐞𝐤𝐚𝐭 𝐇𝐢𝐭𝐧𝐞 𝐩𝐨𝐦𝐨ć𝐢 𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐮 𝐩𝐨𝐭𝐩𝐮𝐧𝐨𝐬𝐭𝐢 𝐮 𝐧𝐨𝐯𝐨𝐦 𝐫𝐮𝐡𝐮

Ono što je itekako važno i što želim da naglasim je da tokom ove 2023. godine očekujemo da se u sistem sa usavršavnja vrati 138 ljekara i to:

90 doktora medicine sa završenom specijalizacijom i

48 specijalista koji su završili usavršavanje iz užih specijalističkih oblasti.

Armija ovih mladih profesionalaca itekako će osnažiti sistem zdravstva i pomoći unapređenju zdravstvene zaštite na svim nivoima

Ozvaničen početak izgradnje Javno zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije (PHEOC)

Foto: Vlada CG

„ Nakon 45 godina Crna Gora pokazuje da je zdravstvena zaštita prioritet svih prioriteta, polaganjem trećeg kamena temeljca u okviru zdravstvenog sistema, u veoma kratkom vremenskom periodu. To potvrđuje i izgradnja Operativnog centra koji je pilot projekat u ovom dijelu svijeta, a koji će biti ključno mjesto za koordinaciju aktivnosti zdravstvenog sistema u vanrednim okolnostima“, kazao je predsjednik Vlade dr Dritan Abazović, na svečanosti upriličenoj povodom ozvaničenja početka radova na izgradnji Javno zdravstvenog operativnog centra za vanredne situacije (PHEOC), u okviru Instituta za javno zdravlje.

Premijer je istakao da ovo pokazuje da naš sistem, iako ne prevelik, može da bude dobar primjer drugim državama za ono što treba raditi u narednom periodu i da zajedničkim snagama stvaramo uslove da se ovakvi projekti razvijaju u svim djelovima Crne Gore.

„ Uz započete Klinike za mentalno zdravlje i Klinike za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, Operativni centar za vanredne situacije, koji će biti funkcionalna cjelina Instituta za javno zdravlje zaokružiće našu viziju jasne opredijeljenosti da bez ulaganja u zdravstveni sistem nema napretka jednog društva“, kazao je ministar zdravlja Dragoslav Šćekić.

Ministar je podsjetio da se u periodu COVID pandemije Crna Gora suočila sa ozbiljnim nedostacima koji su skrenuli pažnju na neophodnost postojanja upravo jednog ovakvog centra za komunikaciju i koordinaciju upravljanja vanrednim situacijama u zdravstvu.

Foto: Vlada CG

„ Uz pomoć naših prijatelja iz Evropske Unije, koja u potpunosti, sa oko 3 miliona eura, finansira izgradnju Centra za vanredne situacije,  već od naredne godine bićemo u prilici da sa manje zebnje čekamo eventualne epidemije i krize“, poručio je ministar zdravlja, upućujući EU izraze zahvalnosti zbog ove, ali i pomoći za ulaganja u druge objekte u zdravstvenom sistemu.

Šćekić je naglasio da je Vlada Crne Gore nedvosmisleno je opredijeljena da zdravlje stanovništva drži kao imperativ u kreiranju svojih politika i podsjetio da je u ovom trenutku, gotovo 24 miliona eura investicija  započeto je u zdravstvenom sistemu.

„ Klinika za mentalno zdravlje, Klinika za infektivne bolesti i dermatovenerologiju, kao i Operativni centar za vanredne situacije već su u fazi izgradnje i vjerujem da će u jasno predviđenim rokovima biti završene. U novembru su počeli radovi na rekonstrukciji Specijalne bolnice dr Vaso Ćuković u Risnu. Investicijom od preko dva miliona eura, želimo da ova ustanova prepoznatljivog renomea iz oblasti kojim se bavi dobije uslove za pacijente i ljekare kakve zaslužuju. Novim ulaganjima, evropski standard želimo da postignemo i u oblasti laboratorijske dijagnostike, pa smo tako krenuli u adaptaciju I rekonstrukciju devet mikrobioloških laboratorija na teritoriji cijele države. Radovi, ali i nova oprema vrijedni su oko dva miliona eura. Posebno želim da napomenem da su raspisani tenderi za magnetne rezonance za bolnice u Bijelom Polju, Nikšiću i Baru čime ćemo značajno smanjiti opterećenost Kliničkog centra, a pacijentima iz sjeverne, centralne i južne regije omogućiti bržu dijagnostiku na savremenim aparatima. Raspisan je i tender za nabavku skenera za KCCG, kao i tenderi za rekonstrukciju opštih bolnica u Beranama i Bijelom Polju. Projekti kod kojih se očekuje raspisivanje konkursa za idejno arhitektonsko rješenje su: Izgradnja objekta Opste bolnice u Pljevljima, Urgentni blok Kliničkog centra Crne Gore, Dom zdravlja City kvart… Takođe, u toku je postupak nabavke najsavremenijih mamografa za bolnice u Kotoru i Beranama. Na ovaj način skrining program prvi put će biti prošireni na teritoriju cijele države. Bolnice u Beranama i Kotoru postaće reagionalni zdravstveni centri sa savremenim angio salama za koje su takođe raspisani tenderi. Rekonstruisane su i adaptirane jedinice Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u nekoliko opština, uskoro će biti završene i stanice u Gusinju i Ulcinju, a vjerujem za godinu da će gotovo svaki objekat Hitne pomoći biti u potpunosti u novom ruhu“, najavio je ministar Šćekić..

Foto: Vlada CG

On je naveo da se dosta ulaže i u kadrovske kapacitete, te da će se godišnjim planom specijalizacija i užih specijalizacija za 2023.godinu odobriti 202 specijalizacije i 28 supspecijalizacija.

„ Ono što je itekako važno i što želim da naglasim je da tokom ove 2023. godine očekujemo da se u sistem sa usavršavnja vrati 138 ljekara i to: 90 doktora medicine sa završenom specijalizacijom i 48 specijalista koji su završili usavršavanje iz užih specijalističkih  oblasti. Armija ovih mladih profesionalaca itekako će osnažiti sistem zdravstva i pomoći unapređenju zdravstvene zaštite na svim nivoima“, poručio je ministar zdravlja.

Foto: Vlada CG

Šef Sektora za saradnju delegacije EU Ingve Engstrom  kazao je da EU donira 2,5 miliona eura za izgradnju Centra, za koji su prve strukture već postavljene, kao i da je  obezbjeđen i dodatni milion eura za operativnost Urgentnog operativnog centra, u saradnji s partnerima iz Svjetske zdravstvene organizacije.

„ Ova podrška dio je većeg paketa pomoći EU, u vrijednosti od preko 130 miliona eura, koji pomaže Crnoj Gori da se izbori sa posljedicama pandemije Covid-19. Pandemija je jasno stavila do znanja da su Crnoj Gori potrebne investicije u zdravstveni sistem kako bi se bolje pripremila da odgovori na vanredne zdravstvene situacije. Zbog toga je EU odlučila da finansira ovaj Operativni centar. Nadamo se da će on poboljšati otpornost crnogorskog zdravstvenog sistema, kao i zaštititi živote građana Crne Gore u budućnosti. EU je uz Crnu Goru od prvog dana pandemije. Zdravstvenim radnicima smo isporučili zaštitnu opremu za hitne slučajeve. Obezbijedili smo vakcine za građane i opremu za bolnice. Pomogli smo malim preduzećima i ugroženim porodicama da prežive teška vremena. Solidarnost građana EU sa građanima Crne Gore traje do današnjeg dana. Nastavićemo da pružamo podršku sa ciljem da pomognemo zemlji da obezbijedi bolju zdravstvenu zaštitu svima“, poručio je Engstrom.

Foto: Vlada CG

Direktor Instituta za javno zdravlje dr Igor Galić istakao je da je ovo jedini javno-zdravstveni operativni centar za vanredne situcije na Balkanu.

„ Ovaj važni infrastrukturni projekat u potpunosti je finansiran iz IPA fondova Evropske unije i vrijedan je oko 3 miliona eura, a sa radom će početi tokom 2024. godine. PHEOC će raditi u dva režima, u režimu mirnog stanja  i u režimu odgovora na vanrednu situaciju, kada će se kompletan zdravstveni sistem aktivirati u punom kapacitetu. Centar predstavlja glavnu tačku za koordinaciju, pripremu, odgovor i oporavak od vanrednih stanja koji se tiču javnog zdravlja, a osmišljen je kao mjesto na kome će se u realnom vremenu slivati sve informacije iz različitih izvora iz zdravstvenog sistema.  Takođe, obezbjeđivaće analizu podataka i bolju koordinaciju resursa za odgovor na vanredne situacije u saradnji sa partnerim

Povezane vijesti