Šćepanović: Ljeto izazovno, ali ima zaliha krvi

Ističe da su ponosni na 2022. godinu, kada je prema brojnim parametrima ostvaren najbolji rezultat u davalaštvu krvi do sada, uvidjeli su da postoje određeni trendovi koji zaslužuju posebnu pažnju

Situacija sa zalihama krvi mijenja se iz dana u dan, pa iako su zalihe krvi u Zavodu za tranfuziju za sada na zadovoljavajućem nivou, direktorica te institucije Tamara Šćepanović poziva sve građane da daruju dragocjenu tečnost. Ljeto je, ističe Šćepanović za Radio Crne Gore, period godine izuzetno izazovan za svaku transfuziološku službu.

Zavod za transfuziju krvi, tokom prvih šest mjeseci ove godine, prikupio je na teritoriji Crne Gore 9.794 jedinice krvi, od čega je donacija dobrovoljnih davalaca bilo 4.228, a namjenskih odnosno porodičnih 5.565, istakla je Šćepanović.

„U prvih šest mjeseci realizovano je ukupno 130 akcija dobrovoljnog doniranja krvi, u kojima sekao organizatori javljaju klubovi dobrovoljnih davalaca, institucije, privatne firme, škole, nevladine organizacije… Raduje nas da je svakim danom sve veći broj naših saradnika iz svih društvenih djelatnosti. Važno je i to što je značajan dio naših partnera aktivan i tokom ljeta, pa smo tako imali u posljednjih nekoliko dana imali dvije velike akcije u Plužinama, a za sljedeću nedjelju planirane su akcije u Šavniku i na Žabljaku“,  istakla je ona.

Ističe da su ponosni na 2022. godinu, kada je prema brojnim parametrima ostvaren najbolji rezultat u davalaštvu krvi do sada, uvidjeli su da postoje određeni trendovi koji zaslužuju posebnu pažnju.

„Prije svega, tu mislimo na učešće dobrovoljnih donacija u davalaštvu krvi u Crnoj Gori, koje i dalje nije na zadovoljavajućem nivou. Ta situacija se djelimično promijenila, makar kada uporedimo prvi polugodišnji period ove godine, pa trenutno imamo 230 više dobrovoljnih donacija krvi nego prošle godine“, dodaje Šćepanović. To, ističe, posebno raduje, jer je ukupan broj prikupljenih jedinica manji za 839.

Objašnjava da manji broj prikupljenih jedinica krvi ne znači daje bilo koji pacijent ostao bez krvi u momentu kada mu je bila potrebna, već to znači da su potrebe bolnica u Crnoj Gori za krvlju bile manje u odnosu na isti period prethodne godine.

„Ipak, ovi podaci ukazuju da motivacija i edukacija stanovništva mora i dalje biti intenzivna i da je potrebno da konstantno širimo mrežu saradnika i partnera, kako bi broj dobrovoljnih davalaca krvi nastavio da raste“, istakla je ona.

Rezultati pokazuju da sve više ljudi dobrovoljno daje krv, ali taj broj mora biti veći.

„Osim povećanja ukupnog broja jedinica donirane krvi na godišnjem nivou, naš cilj je da davalaštvo u CG bude 100 % dobrovoljno, dok je sada taj odnos oko 60:40 u korist porodičnih davalaca. Trenutne zalihe krvi u Zavodu su na zadovoljavajućem nivou, ali je ovaj period godine izuzetno izazovan za svaku transfuziološku službu.“

Kako ističe Šćepanović, stanje se mijenja praktično iz dana u dan.

„Zbog godišnjih odmora imamo smanjen odziv davalaca, a uz to imamo izrazito povećanu potrošnju krvi u svim organizacionim djelovima Zavoda, od čega je najveći broj zahtjeva za hronične pacijente, a potom i za brojna urgentna stanja koja su karakteristična za ljetnji period. Zato smo apelovali na davaoce, i oni su se odazvali u velikom broju. Ali kako bismo održali zalihe i tokom avgusta nastavljamo da pozivamo davaoce da nas posjete i time omoguće normalno funksionisanje zdravstvenog sistema i adekvatno liječenje svih pacijenata koji zahtijevaju transfuziološko zbrinjavanje“, istakla je ona.

Kazala je da je očekivano, najviše jedinica krvi u prvih šest mjeseci ove godine, prikupljeno je u Podgorici, čak 4.754, i to je više od 50 odsto u odnosu na ukupan broj prikupljenih jedinica krvi. Nakon Podgorice, slijede Nikšić sa 1.334 i Berane sa 939 prikupljenih jedinica u prvih pola godine.

„Od početka ljeta najveći defecit kada su rezerve krvi upitanju imamo sa najčešćim krvnim grupama, a to su A+ (pozitivna) i 0 +(pozitivna) iz razloga što je najveći broj pacijenata kojima je potrebna krv upravo sa tim krvnim grupama. Samo povremeno smo imali deficit nekih rijetkih krvnih grupa,“ istakla je ona.

Šćepanović zakčjučuje da Zavod za transfuziju krvi kontinuirano radi na edukaciji različitih kategorija stanovništva, kako bi u dovoljnoj mjeri bili upoznati sa značajem dobrovoljnog davalaštva krvi.

„Ono na čemu će biti naglasak u narednom periodu jesu mladi i njihovo veće uključivanje u ovu humanu aktivnost. U skladu sa našim planovima, aktivnosti koje ćemo sprovesti podrazumijevaju predavanja, kampanje i druge vidove promocije, naročito sa srednjoškolskom i studentskom populacijom. Ove aktivnosti nose poseban značaj jer samo pravovremenim informisanjem mladih, možemo obezbijediti održivost dobrovoljnog davalaštva krvi u Crnoj Gori. A kada su mladi informisani, onda dolazi i do njihovog većeg uključivanja u dobrovoljno davalaštvo. U sprovođenju ovih aktivnosti veoma je važna podrška koju imamo od obrazovnih institucija, ali i omladinskih organizacija koje se rado uključuju u pokret dobrovoljnog davalaštva krvi“, zaključila je Šćepanović

Povezane vijesti