“Sigurno bez nasilja”: Učesnici su analizirali simbol mira i njegovo značenje

U sklopu projekta “Sigurno bez nasilja”, koji je finansiran od strane američke organizacije PH International, članovi NVO Epeka MNE organizovali su dvije demonstrativne radionice sa djecom tokom jula 2023. godine.

NVO EPEKA

Na prvoj radionici, u uvodnom dijelu, Zoran Dabetić je upoznao učesnike/ce sa projektom a zatim je uslijedila prezentacija koju je vodila Tamara Simonović, studentkinja francuskog jezika i volonterka u NVO EPEKE MNE.

NVO Epeka

Tamara je upoznala učesnike/ce s važnošću francuskog jezika, istaknuvši prednosti učenja novog jezika za lični i profesionalni razvoj. Kroz zanimljive priče i primjere, približila je učenicima bogatu francusku kulturu i civilizaciju. Uzevši u obzir da je francuski, jezik koji je zvaničan u brojnim institucijama EU koje se zalažu za mir, međunarodni dijalog, učesnici su imali prilike da nauče par riječi koje pozivaju na slobodu, jednakost, komplementarnost, solidarnost (liberté, égalité, complémentarité, solidarité).

NVO Epeka

Takođe, učesnici/ce su zajedno sa Tamarom analizirali simbol mira i njegovo značenje, sa kojim do sada nisu bili upoznati.

U drugom dijelu radionice, Belma Muratović je vodila vježbu kao demonstrativni prikaz nasilja. Ova interaktivna prezentacija imala je za cilj da na demonstrativni način osvijesti učesnike/ce o različitim oblicima nasilja i njihovim posljedicama ističući važnost prevencije nasilja u društvu.

NVO Epeka

Druga demonstrativna radionica je bila posvećena rješavanju vršnjačkog nasilja, a učesnici su bili podijeljeni u tri grupe.

Prva grupa imala je zadatak da riješii konflikt između njihovih drugarica koje su bile u sukobu zbog školskih uniformi. Druga grupa je bila angažovana u pomaganju žrtvi nasilja. Treća grupa trebala je da osmisli kreativnu reklamu za borbu protiv nasilja.

Nakon završenih zadataka, uslijedilo je prezentovanje zadataka i diskusija.

Povezane vijesti