SJEVER CRNE GORE: Rasturanje heroina glavna aktivnost za klanove, kilogram od 15-21.000 eura

U odnosu na distribuciju heroina na lokalnom nivou, analize ukazuju da pripadnici kriminalnih grupa iz Berana, Nikšića, Podgorice i Bara narkotike nabavljaju od organizovanih kriminalnih grupa sa područja Rožaja

Krijumčarenje heroina predstavlja dominantnu kriminalnu aktivnost za organizovane kriminalne grupe sa sjevera Crne Gore, navodi se u izvještaju Procjeni opasnosti od teškog i organizovanog kriminala u Crnoj Gori (SOCTA 2021)

Posljednjih godina, dokument precizira, registrovano je i da su se pojedine kriminalne strukture iz centralnog dijela Crne Gore aktivno uključile u sprovođenje navedene kriminalne aktivnosti.

Kada su u pitanju najvažnije grupe, radi se o finansijski jakim kriminalnim grupama, sa čvrstom hijerarhijom, precizno definisanim ulogama i pozicijama pripadnika. Grupu vezuju jake porodične veze i dugogodišnje poznanstvo, budući da uglavnom potiču iz istog mjesta. Grupe su sastavljene od državljana Crne Gore, Kosova, Albanije i Turske- navodi SOCTA.

ĆISTOĆA HEROINA U CRNOJ GORI

Ono što se, prema izvještaju, posebno mora naglasiti jeste i procenat čistoće heroina koji je namijenjen uličnoj distribuciji.

Analize zaplijenjenog heroina ukazuju da procenat čistoće iznosi od 4-12%. Sprovedena vještačenja ukazuju da se za miješanje, kao razblaživači, najčešće koriste paracetamol i kofein. U odnosu na populaciju konzumenata, na osnovu raspoloživih podataka može se zaključiti da je heroin zastupljen u procentu od 10 – 15% u odnosu na ukupnu populaciju konzumenata. Pojedini podaci ukazuju da nije primjetan alarmantan trend porasta novih korisnika, već je riječ uglavnom o dugogodišnjim konzumentima koji su vremenom i sami postali uključeni u aktivnosti distribucije heroina- zaključuje se u dokumentu.

PROMJENA RUTE ŠVERCA HEROINA

Ono što posebno treba ukazati jeste da je posljednjih godina registrovan trend smanjenog obima krijumčarenja heroina preko teritorije Crne Gore, prvenstveno zbog promjena krijumčarskih ruta i modusa sprovođenja ove kriminalne aktivnosti.

Naime, organizovane kriminalne grupe koje na transnacionalnom nivou kontrolišu ovu kriminalnu aktivnost se u sve većoj mjeri opredjeljuju za krijumčarenje pomorskim rutama, pretežno iz luka u Turskoj, direktno ka lukama i ulaznim tačkama u zemljama Zapadne Evrope. Velike količine heroina koje se krijumčare Balkanskom rutom uglavnom zaobilaze teritoriju Crne Gore, obzirom da se krijumčari u sve većoj mjeri odlučuju da heroin koji je transportovan do Kosova, preko Albanije pomorskim rutama dalje krijumčare u pravcu Italije. Krijumčarenje heroina preko teritorije Crne Gore vrši se posredstvom dvije rute. Jedna od ruta ide iz nama susjedne Albanije (lokacije Skadar, Kruje, Leše, Drač i Tropoja) preko centralnog i južnog dijela Crne Gore (ulazne tačke predstavljaju granični prelazi Božaj i Sukobin) dalje preko Herceg Novog i graničnog prelaza Debeli brijeg prema Hrvatskoj i dalje prema drugim zemljama Evrope. Druga ruta predstavlja dio tradicionalne balkanske rute kojom se heroin iz Avganistana preko Turske krijumčari do Kosova, odakle se iz oblasti oko Peći krijumčari dalje preko granice Crne Gore do Rožaja- navodi se u izvještaju.

Dio heroina koji je prokrijumčaren u Crnu Goru zadržava se na našoj teritoriji i isti je namijenjen domaćem tržištu, dok se preostali, uobičajeno veći dio prokrijumčarene količine priprema za krijumčarenje prema Srbiji i Bosni i Hercegovini i dalje prema drugim zemljama Evrope.

U dijelu koji se odnosi na krijumčarenje prema Srbiji, raspoloživi podaci ukazuju da nije riječ o intenzivnom krijumčarenju, ali su registrovani slučajevi krijumčarenja u oba pravca (Crna Gora – Srbija i Srbija – Crna Gora).

Posebnu pogodnost za organizovane kriminalne grupe sa sjevera Crne Gore predstavljaju uspostavljeni direktni kontakti sa snabdjevačima u Turskoj, posredstvom lica sa Balkana preko kojih se i vrši nabavka heroina, a registrovano je da su i pojedine kriminalne grupe iz centralnog dijela Crne Gore takođe uspostavile navedene konekcije.

CIJENE HEROINA U CRNOJ GORI

Cijene heroina, bez obzira da li se radi o heroinu koji je namijenjen daljem krijumčarenju ili lokalnoj distribuciji, su približno iste.

Cijena kilograma heroina u Crnoj Gori iznosi od 15 – 21.000 eura, dok se cijena heroina koji se distribuira na lokalnom nivou krajnjim korisnicima kreće u rasponu od 10 – 20 eura po gramu, izuzimajući ljetnju turističku sezonu kada je registrovan trend blagog porasta cijene grama heroina koja iznosi 30 eura. Upoređujući cijene heroina koji je namijenjen uličnoj distribuciji narkotika na tržištu zemalja regiona, može se konstatovati da iste ne odstupaju od cijena koje su karakteristične za Crnu Goru- navodi se u izvještaju.

Izvor: Dan

Povezane vijesti