Skupština usvojila Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma i izmjene i dopune Krivičnog zakonika

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma usvojen je glasovima 64 poslanika, a izmjene i dopune Krivičnog zakonika sa 63 glasa

Skupština Crne Gore usvojila je večeras Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, kao i izmjene i dopune Krivičnog zakonika.

Zakon o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma usvojen je glasovima 64 poslanika, a izmjene i dopune Krivičnog zakonika sa 63 glasa.

Nije bilo glasova protiv i uzdržanih.

I novi Zakon i izmjene Krivičnog zakonika stupiće na snagu danom objavljivanja u Službenom listu.

Ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović je, na sjednici Skupštine, rekao da će rješenja predviđena Zakonom o sprečavanju pranja novca i finansiranja terorizma, direktno i pozitivno uticati na državne organe, obveznike i nadzorne organe, kao i na ovlašćena lica za sprečavanje pranja novca i finsiranje terorizma i njihove zamjenike.

„Jer će se postrožiti uslovi i smanjiti mogućnost pranja novca i finsiranja terorizma kod obveznika u Crnoj Gori i ujedno bolje sprovoditi nadzor nad obveznicima kod kojih to do sada nije bio slučaj“, precizirao je Šaranović.

On je kazao da je Predlogom zakona izvršeno usklađivanje sa međunarodnim standardima u oblasti sprečavanja pranja novca i finsiranja terorizma, kao i sa standardima Evropske unije (EU), što će Crnu Goru prepoznati kao sigurnu destinaciju za ulaganje i strane investicije.

„Važeće zakonsko rješenje je bilo loše, prvo u normativnom smislu, takođe kada je u pitanju njegova primjena u praksi, a imali smo i jako slabe rezultate u borbi protiv pranja novca i finasiranja terorizma“, rekao je Šaranović

Povezane vijesti