SNP i USSCG saglasni: Odluka Ustavnog suda stvorila pravnu prazninu, Fond PIO nije mogao da obračuna penzije

Neophodno je unaprijediti položaj sindikata kroz zakonska riješenja koje će im omogućiti slobodno i podsticajno djelovanje bez posljedica, ocijenjeno je na sastanku

Na inicijativu Unije slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG), danas su poslanici SNP-a Slađana Kaluđerović i Bogdan Božović primili na razgovor predstavnike Unije slobodnih sindikata Crne Gore Srđu Kekovića, generalnog sekretara, Željka Burića i Radomira Božovića, zamjenike generalnog sekretara USSCG.

Učesnici razgovora saglasili su se da je odluka Ustavnog suda o ukidanju zakonskog rješenja koje je omogućavalo ženama da ostvare pravo na penziju sa 64 godine života i muškarcima sa 66 godina i najmanje 15 godina staža, u najmanju ruku haotična.

– Nije se vodilo računa da će jedna takva odluka Ustavnog suda stvoriti pravnu prazninu, što je pored ostalog dovelo do toga da jednom broju građana/ki, koji su stekli pravo na penziju, Fond PIO nije mogao iste da obračuna – saglasni su sagovornici.

Konstatovana je potreba da se ovo pitanje što prije riješi kroz izmjene i dopune Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju.

U razgovoru je ocijenjeno da treba njegovati socijalni dijalog uz uvažavanje uloge i značaja sindikata.

– U tom pravcu neophodno je unaprijediti položaj sindikata kroz zakonska riješenja koje će im omogućiti slobodno i podsticajno djelovanje bez posljedica – ocijenjeno je na sastanku.

Borba za državu socijalne pravde jedan je od temelja politike SNP-a, zbog čega će unapređenje prava radnika i dalje biti u fokusu djelovanja partije

Povezane vijesti

Nedžad Drešević napustio Bošnjačku stranku

U obrazloženju ostavke naveo je da ne prepoznaje zalaganja za koje se borio zajedno sa Rafetom Husovićem, Kemalom Purišićem, Amerom Halilovićem, Osmanom Nurkovićem i drugim