Stojanović: Ustavni sud prebrzo donio odluku o uslovima penzionisanja i zbunio građane

Državni sekretar je rekao da će ministarstvo, kad zakon bude zvanično objavljen i stupi na snagu, napraviti detaljnu analizu, saopštiti stav i koje korake treba preduzeti, kako bi se zaštitile sve kategorije stanovništva i osobe koje su već stekle pravo na penziju, bilo da se radi o muškarcima ili ženama

Državni sekretar u Ministarstvu rada i socijalnog staranja Darko Stojanović je, povodom odluke Ustavnog suda o ukidanju odredbe Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju koje su propisivale da žene stiču pravo na starosnu penziju sa 64 godine a muškarci sa 66 godina, rekao da je za takvu odluku bilo potrebno više vremena, kao i podrobna analiza.

Ukidanjem dijela člana zakona ostala je samo jedna mogućnost za odlazak u penziju – 40 godina staža za oba pola i 61 godina života.

„Ovo drastično mijenja uslove penzionisanja naših sugrađana. Kod donošenja ovakvih odluka treba više komunikacije i analiza. Institucije, ministarstva i sudovi su tu da donose odluke na zadovoljstvo građana, zbog kojih su ustvari tu. Odluka je došla previše brzo, izazvala je dosta polemika i zbunjenost kod velikog broja građana. Na institucijama je da tu situaciju poprave“, rekao je on u Bojama jutra na TV Vijesti.

Stojanović je kazao da će zakon, kad bude zvanično objavljen, uticati na sve koji „nisu na ovaj način, koji ostane kad se ukine član zakona, ispunili uslov za odlazak u starosnu penziju“, ali i na one koji su te uslove ispunili, ali do dana objavljianja odluke u Službenom listu nisu predali zahtjev.

Državni sekretar je rekao da će ministarstvo, kad zakon bude zvanično objavljen i stupi na snagu, napraviti detaljnu analizu i saopštiti šta misli o tome i koje korake treba preduzeti, kako bi se zaštitile sve kategorije stanovništva i osobe koje su već stekle pravo na penziju, bilo da se radi o muškarcima ili ženama.

Podsjeća da su se taj resor i Vlada prije dvije godine izjasnili da sada ukinuta zakonska odredba nije u suprotnosti sa Ustavom i da ne diskriminiše nikoga, te rekao da će to mišljenje biti osnova u daljim koracima ministarstva

Povezane vijesti