direktorati

Kadrovske promjene u MF, Damjanović ukida deset direktorata

Damjanović je, donio odluku o ukidanju deset od 19 direktorata u Ministarstvu finansija. Vlada je usvojila sedam rješenja o prestanku mandata direktorima direktorata Mandat za sedam pomoćnika ministra finansija, odnosno direktora direktorata u Ministarstvu finansija je prestao. Vlada je na današnjoj sjednici usvojila rješenja o prestanku mandata za sedam pomoćnika