Divna Veković

Žene Crne Gore: Divna Veković prva ljekarka u Crnoj Gori

1907. godine Beranka Divina Veković završila je školovanje na Medicinskom fakultetu u Sorboni. Time je postala prva žena koja je stekla kvalifikacije za rad u crnogorskom zdravstvu. Moderna medicinska nauka u Crnoj Gori tek početkom 20. vijeka dobila je prvu ljekarku. Tačnije govoreći, 1907. godine Beranka Divna Veković (1886-1944) završila je školovanje