djeca sa smetnjama u razvoju

Potpredsjednik Vlade Šćekić: Unaprijedićemo kvalitet života i razvoja djece i mladih, sa posebnim fokusom na djecu i mlade sa teškoćama i smetnjama u razvoju

„Kroz Savjet za prava djeteta i aktivnom saradnjom sa nevladinim sektorom omogućićemo svakom djetetu da uživa svoja prava u punom kapacitetu, te će se sa posebnim senzibilitetom posvetiti pažnja unaprijeđenju kvaliteta života djece i mladih sa invaliditetom“ Potrebno je da se posvećenije i kvalitetnije pristupiti zastupanju prava djece i mladih