dobrog stanja

Turisti koji su imali simptome trovanja u dobrom stanju

Ministar zdravlja: Pomenuti subjekti zdravstvenog sistema na brz i odgovoran način preduzeli su sve mjere i pružili neophodnu zdravstvenu zaštitu. Situacija se neprekidno prati od prvih prijema pacijenata koji su zatražili ljekarsku pomoć Strani državljani koji su imali simptome trovanja dobrog su zdravstvenog stanja. Oni koji su bili u Opštoj