doktori medicine

Obradović: Crnoj Gori je godišnje potrebno 90 studenata medicine

Na ukupan broj ljekara koji su radno angažovani, utiče, ne samo broj svršenih studenata i edukovanih specijalista, već i broj ljekara koji svake godine odlaze iz sistema Crna Gora je u 2021. godini imala 2,8 ljekara na 1.000 stanovnika, u javnim zdravstvenim ustanovama, usled čega zaostaje za prosjekom koji postoji