doktori nauka

Bez posla 18 doktora nauka

U Crnoj Gori posao trenutno traži 18 doktora nauka i 1.288 magistara. To su podaci Zavoda za zapošljavanje, a kako je u emisiji „Mreža“ na TVCG saopštio v.d. pomoćnika direktora ZZZCG Aleksandar Rakočević, taj broj ordinira već duži niz godina. „Nezaposleni su ljud iz različitih oblasti. To je samo pokazatelj