DPS URA

Knežević – Spremni smo da sa kolegama iz parlamentarne većine sjednemo za sto

Crnogorski parlament danas na vanrednoj sjednici raspravlja o predlogu za razrješenje predsjednika Skupštine Alekse Bečića. Milan Knežević (DF) rekao je da mu je suđeno da koga je god predložio u ovom sazivu, smjenjuju djelovi većine sa DPS-om. „To znači da u nekom sljedećem sazivu ne bi bilo dobro da bilo koga