Dragan Vučinić

Kum Miloša Medenice nudi 135.000 da izađe iz pritvora

Okrivljeni je dao obećanje da se neće kriti i da bez odobrenja suda neće napustiti boravište, te da će se do okončanja krivičnog postupka uredno odazivati na sve pozive suda, ali јe Specijalno državno tužilaštvo u svom aktu od 14.11.2022. godine obavijestilo sud da se protivi podnijetom predlogu Apelacioni sud