drugosteoeni organ

Ukinuto rješenje o puštanju Vesne Medenice na slobodu

Apelacioni sud Crne Gore je nakon sjednice vijeća od 20.11.2022.godine, donio rješenje Kvsž. br. 256/2022, kojim je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva i povodom te žalbe i po službenoj dužnosti ukinuo rješenje Višeg suda u Podgorici Kvs. br. 532/22 od 11.11.2022.godine i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje Rješenjem