državni ispit

Polaganje državnog ispita čeka 1.202 kandidata, Dukaj: Zabrinjavajuća cifra

U Ministarstvu javne uprave kažu da će uskoro formirati novu komsiju za polaganje Na polaganje stručnog ispita za rad u državnim organima čeka 1.202 kandidata, dok Ministarstvo javne uprave preduzima mjere da bi se ovaj broj smanjio kako bi kandidati u narednom periodu manje čekali na ostvarivanje ovog važnog prava.