duplo negativno mišljenje

DRI: CEDIS zapošljavao bez oglasa, javne nabavke sprovodio mimo zakonske procedure

Finansijskom revizijom je, između ostalog, utvrđeno da kompanija nema dokumentaciju u vezi dijela svoje imovine koji se odnosi na zemljište i građevinske objekte i čija je vrijednost 5,6 miliona eura i koja nije iskazana kao osnivački ulog Državna revizorska institucija (DRI) dala je duplo negativno mišljenje na poslovanje Crnogorskog elektrodistributivnog