ekrani

Djeca do druge godine ne treba da gledaju u ekran, do pete samo sat dnevno

Djeca koja često koriste pametne telefone, tablete ili kompjuterske ekrane su razdražljiva, imaju lošiju koncentraciju i sjećaju se informacija dva puta kraće od djece koja ne koriste pomenute uređaje. Djeca mlađa od dvije godine ne treba da gledaju u ekran, a do pete godine ne više od sat vremena dnevno,