ekspropijacija šljunka

Zabranjuju eksploataciju šljunka u čitavoj Crnoj Gori

„U Crnoj Gori niko nema dozvole za eksploataciju, ogromna i nepovratna šteta je napravljena. Poseban problem je napravljen u donjem toku rijeke Morače, gdje je došlo u pitanje izvorište Bolje sestre, gdje se smanjuje izdašnost tog izvora“, rekao je Joković Vlade je usvojila Informacija o nelegalnoj eksploataciji riječnih nanosa (šljunka