elektronske usluge

Srzentić: Postavljene osnove za razvoj digitalne transformacije i elektronskih usluga

„Snažno vjerujem da će primjena pomenutih strateških dokumenata, akcionih planova i novog Zakona o elektronskom dokumentu, doprinijeti da procesi reforme javne uprave i digitalizacije budu pažljivo i kvalitetno sprovedeni, unapređenju poslovnog ambijenta i većem korišćenju elektronskog dokumenta i digitalnog potpisa“, navela je Srzentić Digitalna transformacija i elektronske usluge se danas