elektronsko poručivanje

Uspješno funkcionisanje elektronskog servisa naručivanja recepata za terapije

Državna revizorska institucija objavila Izvještaj o reviziji Elektronskog servisa eNaručivanje Državna revizorska institucija je objavila Izvještaj o reviziji Elektronskog servisa eNaručivanje, koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici www.dri.co.me.  – Polazeći od značaja koji zdravstveni sistem i zdravstvena zaštita imaju na cjelokupno društvo, DRI je sprovela reviziju informacionog sistema u cilju