Filip Obradović

Obradović: Zakonom o radu trudnice i porodilje u Crnoj Gori zaštićene od otkaza

U crnogorskom zakonodavstvu postoji niz odredbi koje za cilj imaju zaštitu žena u periodu trudnoće i nakon porođaja, a one najvažnije dio su novog Zakona o radu, čijim se stupanjem na snagu 2019. godine ova kategorija zaposlenih potpuno zaštitila, poručio je advokat Filip Obradović. U intervjuu za emisiju “Besplatni pravni