fleksibilnost

Istraživanje pokazalo: Petkom smo na poslu najmanje produktivni

Fleksibilnost u organizaciji rada, kao što je hibridni rad ili četvorodnevna radna nedjelja, mogli bi da pomognu u ublažavanju negativnih efekata dugih radnih nedjelja i da poboljšaju produktivnost zaposlenih, kažu istraživači Zaposleni su manje aktivni i veća je vjerovatnoća da će praviti greške tokom popodneva i petkom. U stvari, petak