galama

Uticaj buke na zdravlje je mnogo veći nego što se misli

Procjenjuje se da je u Evropi 40 odsto stanovništva izloženo buci koju stvara saobraćaj, koja prelazi 55 decibela tokom dana, a 20 odsto je izloženo onoj koja prelazi 65 decibela Buka je, pogotovo posljednjih decenija, jedan od vodećih faktora koji ostvaruje mnogostruke uticaje na zdravlje, pogotovo u urbanim sredinama gdje