ginekološa stolica

Berane: Dom zdravlja dobio novu ginekološku stolicu

Tokom aprila je Domu zdravlja u Beranama dodijeljen i radio-hirurški nož vrijednosti 5.805 eura „Jačanje i unapređenje kvaliteta zdravstvene zaštite je jedan od glavnih prioriteta svake zemlje, a prethodne godine su nas tome posebno naučile. Uz podršku i ulaganja Ministarstva zdravlja kao krovne institucije zdravstva, ostvarujemo kvalitetnu zdravstvenu zaštitu za