Insulinska rezistencija

Ilić: Insulinska rezistencija zahtijeva promjenu životnih navika

Hrana je direktno povezana sa pojavom insulinske rezistencije, zato je savjet da se koriste namirnice u prirodnom obliku a izbjegava industrijska hrana Insulinska rezistencija je mataboličko stanje usljed koga dolazi do porasta nivoa insulina u krvi, kada ćelije postaju otporne na njegovo dejstvo, jer insulin nije u stanju da obavlja