istina

Svako bira svoga gospodara

Ako je tačno da je najuzvišenije viteštvo duha „posvetiti život istini“, kako su tvrdili Ruso, Tolstoj i Dekart, onda nam put istinskog preporoda mora započeti istinom. Ne može biti preobražaja nacije bez preobražaja čovjeka. Ako hoćemo da se od zla spasemo, moramo preispitati sebe, jer traženje krivca u drugima može