izbila svekrvu

Izbila svekrvu i dobila dva mjeseca uslovno

Viši sud u Bijelom Polju potvrdio prvostepenu presudu M.B. Okrivljenoj je izrečena i mjera bezbjednosti zabrane približavanja oštećenoj S.B., koja će trajati dvije godine od dana pravosnažnosti presude Viši sud u Bijelom Polju potvrdio je presudu nižestepenog suda kojom je M.B. iz tog grada osuđena na uslovnu kaznu za krivično