izgradnja škole

Usvojen Predlog za izgradnju škole u Igalu

Na ovaj način obezbijeđeni su preduslovi za početak procedura projektovanja sa jedne i rješavanje imovinskih odnosa sa Institutom Igalo, sa druge strane Na današnjoj sjednici Vlade Crne Gore usvojen je Predlog urbanističko tehničkih uslova za izgradnju kompleksa obrazovnih sadržaja koji će obuhvatiti srednje stručno obrazovanje fizioterapije, fakultetski sadržaj za primijenjenu