kancelarija za komunikaciju

Formirana kancelarija za komunikaciju sa građanima

Kancelarija za komunikaciju sa građanima formirana je u okviru Kabineta premijera Dritana Abazovića. To se navodi u Uredbi kojom se određuje organizacija poslova u Kabinetu, a koja je usvojena na jučerašnjoj sjednici Vlade. Kancelarija će biti zadužena za postupanja po predstavkama i pritužbama građana, kao i postupanje po zahtjevima i