KAP

Božović: Usvojen predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o PIO na predlog SNP-a

Usvajanjem predloga SNP stvoreni su uslovi za ostvarivanje prava na penziju bivših radnika KAP-a, uopšteno metalskog sektora. Pravda je zadovoljena, jer su oni sada dovedeni u ravnopravan položaj sa radnicima koji su ovo pravo ostvarili u prethodnom periodu. „Socijalistička narodna partija kao prije svega partija socijalne pravde u kontinuitetu iskazuje

Vlada počela sa isplatom beneficija: U penziju ide 127 bivših radnika KAP-a

Za 127 budućih penzionera Vlada će uplatiti 192 hiljade eura, kako bi otišli u penziju Bivši radnici Kombinata aluminijuma (KAP), koji su ove godine mjesecima protestovali ispred Vlade, uskoro će ostvariti pravo na penziju u skladu sa zakonom koji je donesen krajem prošle godine. Za njih 127 Vlada će uplatiti