kapitalni budžet

Ignorisanje potreba Berana ili nesposobnost lokalne samouprave?

Neodgovornost, nesposobnost ili olako data obećanja građanima Berana? Neargumentovan, sa nepotpunom projektno-tehničkom dokumentacijom, predlog za kapitalni budžet u kojem nisu adekvatno navedene potrebe jedne zajednice? Neodgovornost i nesposobnost rukovodstva Opštine Berane dovelo do najmanje opredijeljenog novca iz Kapitalnog budžeta za 2024. godinu Prema Nacrtu ukupna vrijednost Kapitalnog budžute za 2024.