Karađorđevići

Zanosna Tatjana Romanov – nesuđena jugoslovenska kraljica

Srpski kralj Petar I Karađorđević zatražio je od cara Nikolaja Tatjaninu ruku za svog sina, prestolonasljednika Aleksandra. Bračni pregovori su prekinuti zbog izbijanja Prvog svjetskog rata, ali par je navodno razmjenjivao pisma sve do tragičnog završetka porodice Romanov. Bila je najljepša ćerka poslednjeg ruskog cara, Nikolaja II Romanova. Ime –