kćerke

Istraživanje: Muškarci koji imaju kćeri žive duže

Istraživači sa Univerziteta Jagiellonian su ovom studijom pokušali da otkriju kako je na očevo zdravlje, tijelo i životni vijek uticalo rođenje djeteta Osim svih radosti koje djevojčice donose na ovaj svijet, pokazalo se da one takođe mogu dodati nekoliko dragocjenih godina života svojim očevima, kaže studija. Prema rezultatima istraživanja, muškarci