nadzorni organ

Krivolovci ugrozili život nadzornika

Nesreća je izbjegnuta, a slučaj je prijavljen policji Krivolovci su juče ugrozili bezbjednost i život nadzornika Nacionalnog parka (NP) Skadarsko jezero, što je samo jedan u nizu pokušaja sprečavanja rendžera da se izbore sa nezakonitostima u rejonu tog NP, prenose Vijesti. „Služba zaštite je sprovodila redovne aktivnosti sa ciljem suzbijanja