prvi novac

Perper – prvi državni novac u Crnoj Gori (od cara Dušana do kralja Nikole)

Perper bila je fiktivna valuta korišćena u Srpskom carstvu za vrijeme cara Dušana Silnog. Perper je bio prilično jaka valuta, državna taksa je iznosila jedan perper na kuću godišnje. Perpera nije postojala u fizičkom smislu, već apstraktnom. Kako bi se veće količine srebrnog dinara, tadašnje srpske monete, lakše obračunale, koristila