savjetnik potpredsjednika Vlade

Dragan Vukić imenovan za savjetnika potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade

Dragan Vukić je stekao brojne diplome i sertifikate iz oblasti demokratije, a završio je i školu Demokratije, kao i školu Političkih studija. Vlada Crne Gore je, na danas održanoj sjednici imenovala Dragana Vukića za savjetnika potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade Dragan Vukić rođen je 16. 02. 1987. godine u