Sesilija Pejn

Sesilija Pejn-Gapoškin – Žena koja je prva otkrila od čega se sastoji svemir

Sesilija Pejn-Gapoškin jedna je od najoriginalnijih naučnica koje je ova planeta ikada imala. Prva je utvrdila da se zvezde sastoje od vodonika i helijuma, ali njen revolucionarni zaključak u početku je odbijen jer se suprotstavljao naučnom mišljenju tog vremena. Sesilija Pejn rano je shvatila da želi da se bavi naukom. Kao