smijeh

Smijeh je lijek za dušu

Dan koji je rezervisan zazbijajanje sala na svoj ili tuđi račun je prvi april. A svaka šala, bar kako kažu građani i ne mora biti nužno smiješna. Karikaturama se najčesce smijemo, a sigurno većina vas danas i prvoaprilskim šalama. To i nije tako loše jer se saopštavanjem lažnih novosti, udaljavamo