smještaj

U novembru više od 47.000 turista

U Crnoj Gori je u novembru u kolektivnom smještaju ostvareno 47,4 hiljade dolazaka i 123,46 hiljada noćenja turista, pokazuju preliminarni podaci Monstata. “Od ukupnog broja noćenja u kolektivnom smještaju 78,3 odsto ostvarili su strani, a 21,7 odsto noćenja domaći turisti”, navodi se u saopštenju. U strukturi noćenja po vrstama turističkih