SNP – Temeljno za Kolašin

SNP samostalno nastupa na izborima u Kolašinu

Danas je predata izborna lista SNP – Temeljno za Kolašin, koja broji 30% žena, preko 30% mladih ljudi, kao i 45% kandidata sa visokom stručnom spremom. Od trideset jednog kandidata, 23 se po prvi put kandiduje za odbornika u lokalnoj skupštini. SNP – Temeljno za Kolašin je prva predata lista