SNP UIKS

Rade Vojvodić v.d. direktora UIKS-a

Konstatovan je prestanak mandata direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija u Spužu (UIKS) Milanu Tomiću, a za v.d. direktora UIKS-a imenovan je Rade Vojvodić Vojvodić je magistar krivičnog prava. Ranije je napustio službu iz političkih razloga i zbog neslaganja sa načinom njenog funkcionisanja, iako je proglašavan za najboljeg operativca u